Badania fizykochemiczne kosmetyków

Testy fizykochemiczne i chemiczne

 1. Testy stabilności, fotostabilności i kompatybilności z opakowaniem
 2. Testy całkowitej antyoksydacji
 3. PPNT Analiza składu pierwiastkowego wybranych produktów kosmetycznych metodą fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej (X-ray fluorescence spectrometry – XFS)
  Badanie przeznaczone do badań porównawczych z produktami konkurencji tj emulsje fotoochronne, kremy z nanocząsteczkami, fluidy koloryzujące.
 4. Chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrem mas do śledzenia zafałszowań surowców
 5. oznaczenie metali ciężkich (arsen, ołów, kadm, rtęć, nikiel)
 6. oznaczenie aktywności wody
 7. oznaczenie nitrozoamin
 8. oznaczenie konserwantów
 9. oznaczenie wartości pH
 10. oznaczenie zawartości wody, akoholu, hydroksykwasów
 11. oznaczenie gęstości (jeżeli uzyskamy dotację z projektu to symbiosis)
 12. oznaczenie chlorków
 13. oznaczenie suchej substancji organicznej
 14. oznaczenie zdolności pianotwórcze

Centrum Dermatologii Symbiosis jest podmiotem leczniczym o profilu dermatologiczym. U nas znajdziesz poradę jak odzyskać i utrzymać estetyczny wygląd w zdrowiu jak w chorobach dermatologicznych. Łączymy ze sobą kliniczne leczenie dermatologiczne z nowoczesnymi zabiegami kosmetologii leczniczej i medycyny estetycznej.

skontaktuj się z nami