Badania fizykochemiczne kosmetyków

Testy fizykochemiczne i chemiczne

 

 1. Testy stabilności, fotostabilności i kompatybilności z opakowaniem
 2. Testy całkowitej antyoksydacji
 3. PPNT Analiza składu pierwiastkowego wybranych produktów kosmetycznych metodą fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej (X-ray fluorescence spectrometry – XFS)
  Badanie przeznaczone do badań porównawczych z produktami konkurencji tj emulsje fotoochronne, kremy z nanocząsteczkami, fluidy koloryzujące.
 4. Chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrem mas do śledzenia zafałszowań surowców
 5. oznaczenie metali ciężkich (arsen, ołów, kadm, rtęć, nikiel)
 6. oznaczenie aktywności wody
 7. oznaczenie nitrozoamin
 8. oznaczenie konserwantów
 9. oznaczenie wartości pH
 10. oznaczenie zawartości wody, akoholu, hydroksykwasów
 11. oznaczenie gęstości (jeżeli uzyskamy dotację z projektu to symbiosis)
 12. oznaczenie chlorków
 13. oznaczenie suchej substancji organicznej
 14. oznaczenie zdolności pianotwórcze
 15. Sprawdzenie stabilności substancji olejowych w kosmetykach
 16. Badanie właściwości helatujących kosmetyku/substancji aktywnej
 17. Badanie oznaczenie metali ciężkich (Cd, Fe, Zn, Pb, Cr, Ni, Cu, Co,Mn, Sn, Sb)
 18. Badania kompatybilności masy z opakowaniem z oznaczeniem migracji związków

 

 

Krem Resveravit-C, obraz 3D, baza emulsji ciekłokrystaliczna,
Metoda Transmisyjna Cyfrowa Mikroskopia Holograficzna

 

 

Krem nawilżający z mocznikiem, obraz 3D, baza emulsji O/W klasyczna,
Metoda Transmisyjna Cyfrowa Mikroskopia Holograficzna