Badania mikrobiologiczne kosmetyków

Testy mikrobiologiczne – czystość kosmetyków i testy konserwacji

Czystość mikrobiologiczna produktów kosmetycznych jest kluczowym elementem ich bezpieczeństwa. Producent powinien nie tylko zachowywać określone procedury i standardy wytwarzania, lecz również stale prowadzić weryfikację czystości mikrobiologicznej surowców oraz wyrobów gotowych.

 • EN ISO 21149 – ogólna liczba drobnoustrojów
 • EN ISO 22718 – obecność Staphylococcus aureus
 • EN ISO 22717 – obecność Pseudomonas aeruginosa
 • EN ISO 18416 – obecność Candida albicans
 • EN ISO 21150 – obecność Escherichia coli
 • EN ISO 16212 – liczba pleśni i drożdży

Testy Konserwacji (ang. Challenge test) polegający na zakażeniu badanej masy kosmetycznej szczepami Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aurerus, Candida albicans oraz Aspergillus brasiliensis (dawniej Aspergiliius Niger) i obserwacji redukcji drobnoustrojów w czasie, która określa skuteczność układu konserwującego w recepturze

Do najczęściej stosowanych metod należą:

 1. Norma EN ISO 11930
 2. Metoda Farmakopealna
 3. Metoda Koko Test

Test Konserwacji przeprowadza się na różnych etapach produkcji i przechowywania:

 • na etapie opracowania produktu (w celu uzyskania właściwego układu konserwującego)
 • w czasie produkcji (w celu potwierdzenia braku ujemnego wpływu procesu technologicznego na trwałość konserwantów i skuteczność ich działania)
 • dla zabezpieczenia produktu kosmetycznego w przypadku nieprzewidzianego wystąpienia zakażenia w czasie produkcji oraz podczas użytkowania przez konsumenta
 • dla oceny działania wobec szczepów środowiskowych, stwarzających problemy mikrobiologiczne.